Vi forenkler din hverdag!


Abra Regnskap er et autorisert regnskapsbyrå, med nye løsninger som gjør det enklere og mer effektivt for deg å være kunde hos oss. Vi kan levere alt fra den lovpålagte bokføringen til "økonomisjefen". Vi er medlem av Regnskap Norge som er en landsdekkende bransjeorganisasjon for autoriserte regnskapsførere.


Dobbelt så stor i 2016.

Det er en glede å kunne informere om at Abra Regnskap AS fusjoneres med Leistad Regnskap AS 01.01.2016.

Med 13 ansatte gjør sammenslåingen det mulig for oss å møte bransjens utfordringer med større kraft enn tidligere. Fem er revisorer og flere er autoriserte regnskapsførere. Til sammen representerer vi mange års erfaring og kompetanse som vil gi deg som kunde et enda bedre tilbud enn i dag, ikke minst innen valg av teknologiske løsninger.

Vi ønsker deg velkommen i våre lokaler i Stiklestadveien 3.

Økt fokus på kjernevirksomhet

Vår kompetanse er våre kunders trygghet. Vi oppdaterer oss på endringer i lover, forskrifter og ny teknologi, slik at du kan ha fokus på det du kan best

Fleksibilitet og sikkerhet

Du er ikke avhengig av nyansettelser eller investeringer for å ta hånd om regnskapene. Du oppnår å fjerne risiko for at daglig drift blir påvirket av sykdom og oppsigelser hos fagpersoner.

Kostnadseffektive løsninger

Personalforbruk, utstyr, programvare og it-drift, kan optimaliseres gjennom outsourcing av rutiner til oss.

Forbedret økonomisk styring

Etter dine ønsker utarbeider vi rutiner, kontroll og rapportering til faste tider. Vi sørger for at rapportene er lett tilgjengelig, og inneholder den informasjon som er nødvendig.